Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Behandling med Suliqua®

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-12-08

Dosering

En (1) enhet Suliqua® innehåller en (1) enhet Lantus® och 0.33 μg of lixisenatid, en GLP-1 RA.

Använda Suliqua Dosering

Övergång från basinsulin

  • För basinsulin doserat 2 gånger dagligen eller insulin glargin (300 enheter/ml), ska den tidigare totala dygnsdosen reduceras med 20 % när man väljer startdos av Suliqua®.
  • För alla andra basinsuliner ska samma regel som för insulin glargin (100 enheter/ml) tillämpas.

Titrering

Titrering sker 1 gång per vecka och justeras i steg om 2-4 enheter tills patienten nått uppsatt fastevärde.

Använda Suliqua Titrering
Suliqua SPC.

Approval ID: SASE.LALI.17.11.0382